Parkering

Parkeringa ved skisenteret er avgiftsbelagt.

Dagspris: kr 50,-

Ein løyser parkeringsbilett med

Årskort

Årspris: kr 500,-

Årskort parkering bestillast med eller ved bankoverføring til kontonummer 3991.09.02761 (merk betaling med namn, adresse og telefonnummer).

Parkeringsoblat for årskort vert fortløpande lagt ut i kafeteria/varmestova for avhenting i helgane. Om ein ikkje har anledning til det kan ein avtale eiga levering; kontakt Rasmus Olav Sætren 97 52 12 07 rasmus.saetren@hdrek.no

ENDRA OPNINGSTID FREDAG

Meldt best vêr på dagen og aukar til meir vind enn vi likar på kvelden. Difor held vi ope kl 10.30-16.30. IKKJE til kl 20.

Opningstider

Onsdag og torsdag: kl 18.00 - 21.00 (ikkje 20. feb)
Laurdag og søndag: kl 10.30 - 16.30

Fredag 21. februar: kl. 10.30 - 16:30