Ski for alle
Opningstider

Onsdag og torsdag: kl 18.00 - 21.00
Laurdag og søndag: kl 10.30 - 16.30