Ski for alle
Opningstider

Onsdag: 18.00 - 21.00
Laurdag og søndag: 10.30 - 16.30

Påska 2023:
Kvar dag 10.30 - 16.30