Ski for alle
Opningstider
Onsdag og torsdag: 18.00 til 21.00
Laurdag og søndag: 10.00 til 16.00