Ski for alle
Opningstider

Onsdag: 18:00 - 21:00
Torsdag: 18:00 - 21:00
Laurdag: 10:30 - 16:30
Søndag: 10:30 - 16:30